Naše stacko

Kto sme a čo robíme
Denný stacionár Naše stacko vznikol v roku 2020 pod Občianskym združením Naše stacko. Zásluhu na vzniku majú hlavne rodičia „stackárov“ a cirkevný zbor ECAV Trnava, ktorý nám bol ochotný prenajať časť budovy na Kalinčiakovej ulici, ako aj známi a neznámi darci.
Podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách podľa §40  sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Adresa

Kalinčiakova 45 A, 917 00, Trnava

Otváracie hodiny

Máme otvorené v pracovné dni v čase 7:00-16:00

Telefónne číslo

Nájdete nás na telefónnom čísle +421 907 683 876

Obsadenosť

Aktuálne je naša kapacita plná a nemôžeme prijať žiadneho nového klienta

E-mail

dsnasestacko@gmail.com
Radi naviažeme na rôznorodé spolupráce.
Viac informácií

Výveska

Aktuálne oznamy
Vážení klienti, situácia s Covid 19 sa dotkla aj nášho prevádzkového poriadku. Prečítajte si prosím nariadenia vlády, ktoré je potrebné dodržiavať.

Covid 19 a opatrenia v Našom stacku

Chceli by sme Vás informovať, že denný stacionár Naše stacko má vypracovaný krízový plán.

Krízový plán

Negatívny test

Prijímateľ sociálnej služby (klient stacionára) a zamestnanec sociálneho zariadenia sa preukáže prevádzkovateľovi zariadenia (poverenému zamestnancovi) potvrdením o negatívnom výsledku testu na Covid 19. Ak sa na prijímateľa alebo zamestnanca vzťahujú výnimky podľa § 1 ods. 3 vyhlášky, túto skutočnosť preukáže príslušným dokladom alebo potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého vzor tvorí prílohu vyhlášky.

Obmedzenia sprevádzajúcich osôb

Zakazuje sa vstup sprevádzajúcej osobe (rodič alebo iný rodinný príslušník) prijímateľa sociálnej služby (klient stacionára) do vnútorných aj vonkajších priestorov zariadenia, pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, dokladom alebo potvrdením o výnimke.

Dezinfekcia rúk a prekrytie dýchacích ciest.

Sprevádzajúca osoba prijímateľa sociálnej služby (rodič alebo iný rodinný príslušník) musí mať pri vstupe nasadenú ochranu dýchacích ciest aj napriek negatívnemu testu na Covid 19. Pri vstupe prijímateľa sociálnej služby (klienta stacionára) je potrebné použiť dezinfekciu rúk.

Personál stacionára

Toto sme my

Ing. Alena Šurinová

Riaditeľka

Mgr. Jana Ševelová

Asistentka sociálnej služby

Daniela Fusková

Opatrovateľka

Beáta Kubovicová

Opatrovateľka

Najnovšie články

Toto sú naše najnovšie články z prostredia stacionára. Budeme radi za ich zdieľanie.
to sme my a Naše stacko

Dobrí ľudia ešte žijú!

Ste to práve vy, ktorí pomohli dennému stacionáru v jeho horších časoch a postavili ho späť na nohy. Hovorí sa, […]

Chcete nás podporiť? Budeme radi.